Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες - Ηλεκτρικά Οχήματα
Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες - Ηλεκτρικά Οχήματα

ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ 10489

Αποστολέας: melanuras7 Δημιουργός: melanuras7 Εστάλη: Πέμ, 29/12/2022 - 15:15
Προσεύχομαι να με φυλάς από τους φίλους Θεε μου,
γιατι εχθρούς δεν γνώρισα να μ' έβλαψαν ποτέ μου
Μέσος όρος: 3.7 (3 ψήφοι)

Σχόλια

Εικόνα kritikoi_admin

Τροποιήθηκε ελαφρώς ώστε να

Τροποιήθηκε ελαφρώς ώστε να γίνει ιαμβικός 15σύλλαβος. Πρέπει να προσέχετε τις συλλαβές να βγαίνουν σωστά και ο τονισμός και ο αριθμός των συλλαβών.
Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες - Ηλεκτρικά Οχήματα
Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες - Ηλεκτρικά Οχήματα