Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες - Ηλεκτρικά Οχήματα
Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες - Ηλεκτρικά Οχήματα

ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ 86

Αποστολέας: mmb Εστάλη: Παρ, 12/08/2011 - 22:58
Κραυγή του πόνου ήβγαλε οψάργας η καρδιά μου
αφού μαχαίρι τσή παιξες του χωρισμού κερά μου.
Μέσος όρος: 3 (4 ψήφοι)
Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες - Ηλεκτρικά Οχήματα
Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες - Ηλεκτρικά Οχήματα